© Salut Àgil S.L. - salutagilsl@gmail.com - Política de privacitat - Avís legal - Política cookies
AVÍS LEGAL WEB

1. Informació general
Les condicions següents, d'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de
juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, regulen
la informació i l'ús permès del web amb URL http://www.consultaagil.com/, (des
d'ara "el Web"), que Salut Àgil S.L., amb domicili social a Carrer Les Verges, 3 2.
1., 08251, Santpedor, amb NIF B66687872, i inscrita al Registre Mercantil de
Barcelona, amb número d'inscripció Tom 45184, Foli 6, Secció 8, Full 479554,
Inscripció 1, posa a disposició de clients i usuaris d' Internet.
El Web ha estat creat i dissenyat amb la finalitat de donar informació dels
productes i serveis que ofereix l'empresa i altra informació d'interès per a clients
i usuaris d'Internet.

2. Condicions generals
Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l'accés i la utilització del
Web que Salut Àgil, S. L. posa gratuïtament a disposició dels clients i altres
usuaris d'Internet, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa
de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'usuari
d'Internet.
L'accés al Web i la navegació pel mateix implica l'acceptació, sense reserves, de
totes les condicions incloses en aquest document.

3. Condicions d'ús
L'usuari d'Internet s'obliga a fer un ús correcte del Web de conformitat amb la
legislació espanyola i europea vigent i amb les condicions incloses en aquest
document. L'usuari d'Internet respondrà davant Salut Àgil, S. L. o altres tercers,
per qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de
l'incompliment d'aquestes obligacions.
Queda expressament prohibit l'ús del Web amb finalitats lesives de béns o
interessos de Salut Àgil, S. L. o altres tercers que de qualsevol altra forma
sobrecarreguin, malmetin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips
informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de
Salut Àgil, S. L. o altres tercers.
Salut Àgil, S. L. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense
necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació
continguda al Web, de la configuració i presentació d'aquest i de les Condicions
d'ús.

La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en el qual
l'usuari d'Internet s'hi trobi connectat o a algun dels serveis que a través
d'aquest es facilitin. Per això es recomana que els usuaris d'Internet llegeixin
atenta i detingudament aquestes Condicions d'ús en cadascuna de les ocasions
en què es proposin entrar i fer ús del Web, ja que aquestes poden estar
subjectes a modificacions.
Salut Àgil, S. L. no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al
Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat.
Salut Àgil, S. L. durà a terme, sempre que no impliqui causes que ho facin
impossible o de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors,
desconnexions o manca d'actualització en els continguts, tots aquells treballs
necessaris per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar-ne els
continguts.
Tant l'accés al Web com l'ús no autoritzat que pugui efectuar-se de la informació
continguda en el mateix és responsabilitat exclusiva de qui el realitza.
Salut Àgil, S. L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que
poguessin derivar-se d'aquest accés o ús. Salut Àgil, S. L. no es fa responsable
dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin produir-
se en el sistema informàtic de l'usuari d'Internet (maquinari i programari), o als
fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la
presència d'un programari maliciós a l'ordinador de l'usuari d'Internet que sigui
utilitzat per a la connexió als continguts del Web, d'un mal funcionament del
navegador o de l'ús de versions no actualitzades del navegador.
Salut Àgil, S. L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts
enllaçats des del Web, sempre que siguin aliens al mateix, ni garanteix l'absència
de programes maliciosos o altres elements en els mateixos que puguin produir
alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents
o en els fitxers de l'usuari d'Internet, excloent qualsevol responsabilitat pels
danys de qualsevol tipus causats per aquest motiu.
Si qualsevol usuari d'Internet considerés que el contingut o els serveis prestats
pels webs enllaçats són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari d'Internet
o d'un tercer susceptibles d'indemnització i que, en particular, consisteixen en:
? activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la
normativa penal,
? activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial,
? activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la recerca penal, la
seguretat pública,
? activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el
respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació i la
protecció de la salut i la infància,
ho haurà de notificar, amb les observacions o il·lícits observats pel mateix.

4. Procediment en cas de realització d' activitats de caràcter
il·lícit
Si un usuari d'Internet considera que existeixen fets o circumstàncies que
revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la
realització de qualsevol activitat al Web, i en particular, de la violació de drets de
propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials,
marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a
Salut Àgil, S. L. amb el contingut següent:
? dades de la persona o entitat que fa la reclamació: nom, adreça, telèfon i
adreça de correu electrònic,
? descripció de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Web i, en particular,
quan es tracti d'una suposada violació de drets, la indicació precisa i concreta
dels continguts protegits, així com de la seva localització al Web,
? fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit d'aquesta activitat,
? en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les
dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona
autoritzada per actuar en nom i per compte d' aquesta,
? declaració expressa, clara i sota la responsabilitat de la persona o entitat que
fa la reclamació que la informació proporcionada en la notificació és exacta i
del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les
activitats descrites.

5. Dades de contacte de Salut Àgil, S. L.
Es posa a disposició dels usuaris d'Internet la següent informació per poder
dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Nom: Salut Àgil, S. L.
Adreça postal: Carrer les Verges, 3 2. 1., 08251, Santpedor
Correu electrònic: salutagilsl@gmail.com
Telèfon: + 34 699 085 051

6. Dades facilitades per l'usuari d'Internet
Amb caràcter general l'accés al Web no exigeix la prèvia subscripció o registre
dels usuaris d'Internet.
Tota la informació que faciliti l'usuari d'Internet mitjançant els formularis de
dades del Web haurà de ser veraç i aquest ha de garantir l'autenticitat de totes

aquelles dades que ha facilitat a Salut Àgil, S. L. per aquest mitjà. De la mateixa
manera, serà responsabilitat de l'usuari d'Internet mantenir tota la informació
facilitada a Salut Àgil, S. L. permanentment actualitzada de manera que
respongui, en cada moment, a la situació real de l'usuari d'Internet. En tot cas
l'usuari d'Internet serà l'únic responsable de la informació falsa o inexacta que
realitzi i dels perjudicis que pugui causar a Salut Àgil, S. L. o a tercers per la
informació facilitada.

7. Enllaços
L'establiment d'un enllaç al Web, implica l'existència de relacions passades o
presents entre Salut Àgil, S. L. i el propietari del web on s'estableixi, no implica
per part de Salut Àgil, S. L. ni l'acceptació ni l'aprovació dels seus continguts o
serveis.
Queda expressament prohibit qualsevol altre aprofitament dels continguts del
Web, a favor de tercers no autoritzats.
Salut Àgil, S. L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en
webs de tercers als quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des del Web.

8. Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del Web són titularitat de Salut Àgil, S. L. a qui
correspon l'exercici exclusiu dels drets d' explotació que inclouen la reproducció,
la distribució, la comunicació pública i la transformació. A títol enunciatiu aquests
drets inclouen el programa, el codi font, el disseny gràfic, l'estructura de
navegació, les bases de dades, els textos, les fotografies i imatges, i en general
tots els continguts i elements que conté. De la mateixa manera, les marques,
noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de Salut Àgil, S. L. o
si s'escau, d'altres tercers, llevat que s'especifiqui el contrari.
Salut Àgil, S. L. és titular dels drets de propietat intel·lectual que fan referència
als seus productes i serveis, respecte a les cites de tercers.
Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual
sobre el Web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació,
distribució, comunicació pública, posar a disposició, extracció, reutilització, o la
utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de
qualsevol d'ells, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir,
autoritzat pel titular dels corresponents drets.
La utilització no autoritzada de la informació continguda al Web, la seva revenda,
així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual de Salut Àgil, S. L. donarà
lloc a les responsabilitats legalment establertes.
Els usuaris d'Internet hauran de respectar tots els drets de propietat intel·lectual
i industrial sobre el Web. No obstant això, els usuaris d'Internet podran

visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús
exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics (maquinari i
programari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de
caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació,
alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot
constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte contingut
en el Codi Penal.

9. Protecció de dades personals
Tota la informació referent al tractament i la protecció de les dades personals,
que ens són facilitades, es troba en la nostra Política de Privacitat.
La pàgina principal del Web disposa d'un enllaç per poder accedir al contingut de
la Política de Privacitat.

10. Cookies
Tota la informació sobre les cookies en general i sobre les que s'utilitzin al Web
en particular es troba en la nostra Política de cookies.
La pàgina principal del Web disposa d'un enllaç per poder accedir al contingut de
la Política de cookies.

11. Jurisdicció
Les presents condicions s'interpretaran conforme a la legislació vigent espanyola
i europea en la matèria, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi
previst en les mateixes.
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el Web
o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola i
europea vigent, a la qual se sotmeten expressament Salut Àgil, S. L. i els usuaris
d'Internet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, sent competents per a
l'ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manresa.

12. Vigència i modificació d' aquest Avís Legal
Salut Àgil, S. L. es reserva el dret a modificar el seu Avís Legal Web en el supòsit
que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per
criteris propis.
Si s'introdueix algun canvi en aquest Avís Legal, el nou text serà publicat en
aquest mateix Web.
Es recomana als usuaris d'Internet que accedeixin periòdicament a aquest Avís
Legal que trobaran en aquest mateix Web.

Darrera actualització 22/02/2022.