© Salut Àgil S.L. - salutagilsl@gmail.com - Política de privacitat - Avís legal - Política cookies Què és ProMed? ProMED és un programa informàtic per a la informatització d’històries clíniques. Cobreix les necessitats tant de metges amb consulta privada com de centres policlínics. Els principals avantatges són:  La facilitat d’ús L’estalvi de temps per al metge La claretat de la informació que s’entrega al pacient La seguretat en la protecció de les dades Característiques Registre de dades Historial de visites Registre de dades per facturació (companyies / tipus visita / cost) Antecedents mèdics Codificació diagnòstica (pròpia / CIM9) Curs clínic / evolució Informes / consentiments informats / dietes / fulls de recomanació Tractament domiciliari amb vademècum i full d’administració pel pacient Peticions de proves diagnòstiques (Rx / Laboratori / ...) Registre del resultat de proves diagnòstiques (manual / importar document / escaneig / fotografia) Incorporació directa d’imatges / vídeos / PDF’s amb connexió directe a escàner i a webcam Registres assistencials (constants / vacunes / escales / ...) Plantilles per antecedents, cursos clínics, tractaments, informes, peticions i interconsultes * L’utilització de les funcionalitats esmentades és totalment opcional Serveis Instal·lació i manteniment de ProMed Inclusió i personalització dels informes i impresos particulars Adequació a LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades) Digitalització dels historials clínics en format paper Desenvolupament de funcionalitats específiques AVALAT, DES DE FA ANYS, PEL DIA A DIA DE CONSULTES MÈDIQUES DE TOTES LES ESPECIALITATS