Accés a visites del pacient

email: gabinetmedic@gabinetmedic.es - web: http://gabinetmedic.cat - telèfon: 93 822 07 07
C/ Barcelona 54 baixos Berga 08600